5 nejčastějších chyb, kterými se poškození u dopravních nehod připraví o náležité odškodnění

Led 28, 2020

Jako poškozený u dopravní nehody máte nárok na odškodnění od pojišťovny viníka. Ano, přesně proto si platíme povinné ručení. Jaké chyby vám ale můžou odškodnění zkrátit?

1. Nezavolání policie

Ze zákona máte povinnost volat policii při škodě na vozidle nad 100 000,- Kč, pokud dojde k újmě na zdraví nebo usmrcení a škodě na majetku třetí osoby (např. svodidla). Pokud si výší škody nejste jistí, je lepší policii vždy zavolat. Pokud by totiž oprava výrazně překročila limit, může se stát, že pojišťovna označí dopravní nehodu jako pojistný podvod a nezaplatí vám ani korunu. Pokud jste se ocitli v roli poškozeného a viník nesouhlasí se svým zaviněním, vždy je lepší policii zavolat. Ta určí nehodový děj jasně. Ušetříte si tím tak spousty dohadování s pojišťovnou.

2. Nedostatečné zajištění svědků a důkazů

Dokazování, dokazování a zase dokazování. Všechno, co pojišťovně neprokážete, vám nezaplatí. Proto pokud vám to zdravotní stav dovolí, pořiďte si vlastní fotodokumentaci místa nehody. Ideálně vyfoťte postavení vozidel, každý promáčklý plech, a hlavně, všechny poškozené věci (např. oblečení, autosedačka, autokamera apod.)V případě sporné dopravní nehody se snažte zajistit si svědky. Postačí jméno a kontakt, který pak předáte pojišťovně a ta už se s nimi sama spojí.

3. Špatné nahlášení nehodového děje pojišťovně

Dejte si pozor, jak dopravní nehodu nahlásíte pojišťovně viníka. Vždy platí pravidlo “čím méně, tím lépe”. Nepopisujte detaily, které by vám mohly uškodit. Stručně popište, co se stalo, a neuvádějte nepravdivé informace. Pokud se vaše hlášení bude rozcházet s tím viníkovým, pojišťovna bude děj prošetřovat. Když se opravdu neshodnete, pojišťovna může váš nárok snížit na 50%. To znamená, že určí vinu půl na půl. V tom horší případě škodu zamítne úplně. A zase se vracíme k tomu, že je lepší mít záznam od policie. I v záznamu policie však může dojít k chybě, a proto pokud v záznamu s něčím nesouhlasíte, napište tam nejprve své vyjádření, a až pak ho podepište.

4. Neodkládám si dokumenty pro pojišťovnu

Především u škody na zdraví je velmi důležité si odkládat potřebné dokumenty pro pojišťovnu. Nárok, který nebude dostatečně podložený, pojišťovna nezaplatí. Uschovejte si všechny lékařské zprávy, účtenky z lékárny, účtenky od parkoviště u nemocnic, apod.

5. Nepožádám si o to, na co mám nárok

A jsme u toho nejdůležitějšího. Pojišťovna vám zaplatí jen to, o co si sami řeknete. Znáte ale všechny své nároky? Nárok na odškodnění vozidla je jasný. Co ale vaše zdraví? Můžete si říct o bolestné, ušlou mzdu, náklady spojené s léčením, ztížení společenského uplatnění, a další. Představte si, že máte lístky do divadla, ale den před představením se vám stane nezaviněná dopravní nehoda. Vaše zranění vám ale nedovolí se představení zúčastnit a tak lístky propadnou. Ano, i tohle je nárok, který vám pojišťovna musí zaplatit. Pokud jste se do takové situace nikdy nedostali, určitě se poraďte. Přece své peníze nechcete nechat pojišťovně. My už zkušenosti máme a rádi se o ně s vámi podělíme. Nebo už váš případ řeší naši specialisti?