Všeobecné obchodní podmínky
Platformy Avogado

10 

vvvAktualizovány 01. 08. 2019

 

1. Kdo jsme my?

Avogado je komunikační platforma a provozuje ji právnická osoba Advokátní kancelář Skotnica s.r.o, se sídlem Hlavní třída 15, Frýdek-Místek, PSČ 738 01.  V obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě tuto společnost najdete zapsanou pod IČ 083 60 103, oddíl C, vložka 79290.

 

2. Kdo jste vy?

Vy jste našimi klienty. Tedy těmi, kdo si založili účet Avogado. Národnost u nás nehraje roli. Dokonce ani nemusíte bydlet v České republice. Jedinou podmínkou je, aby se vaše dotazy a případy vztahovaly na české nebo slovenské právo.

 

3. Co právě čtete?

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”), které slouží k popisu podmínek využívání našich služeb. Jejich smyslem je vymezení práv a povinností jak z naší strany, tak z vaší strany. Takže je máme vlastně proto, abychom všichni věděli, co můžeme, co musíme, a naopak co rozhodně nemůžeme.

 

4. Co vám můžeme nabídnout?

Aktuálně si u nás můžete založit 4 typy účtů: Avogado, Avogado Premium, Podnikání bez starostí, Avogado Business. Ceníky jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých produktů.

Abyste věděli, co znamenají jednotlivé služby, krátce vám popíšeme ty základní:

Advokát online vám radí a je vám vždy k ruce. Napíšete nám dotaz v diskrétní zóně nebo v mobilní aplikaci a advokát vám na něj odpoví. Počet dotazů není omezen. Můžete se ptát na cokoliv ze všech oblastí práva. Můžete nám taky zavolat a my dotaz právníkovi naformulujeme za vás.

Advokát vám na vaše dotazy v diskrétní zóně odpoví vždy do dvou pracovních dní. Abychom vám vždy podali kvalitní odpověď, u velmi složitých případů se může doba mírně prodloužit. O tom však budete vždy dopředu informováni. Dvoudenní lhůta začíná běžet následující den po dni registrace.

Navíc vám advokát zkontroluje právní dokumenty. Pošlete nám své smlouvy ke kontrole a advokát vám řekne, na co si dát pozor nebo naopak, na které ujednání ve smlouvě nezapomenout. Prověřit si můžete jak smlouvy nové, tak smlouvy již podepsané.

Kontrolou dokumentů se rozumí základní smluvní vztahy mezi fyzickými či právnickými osobami, kde druhou stranou nejsou korporátní společnosti jako pojišťovny, banky, poskytovatelé energií a další. V tomto případě se nejedná o kontrolu, ale zhodnocení nabídky, které nepřísluší advokátovi, ale obchodnímu zástupci či finančnímu zprostředkovateli. Jakýkoliv návrh na změnu ujednání ze strany advokáta by bylo zbytečné, jelikož by nebylo korporátem přijato. Dále jsou vyloučeny i kontroly obchodních podmínek společností.

Avogado vás kompletně zastoupí a zajistí odškodnění při úrazu a dopravní nehodě. O nic se nestaráte, vše vyřídíme za vás. Vše zajistíme za odměnu, kterou si účtujeme jen v případě, kdy vám vymůže plnění. Pokud nic nevymůžeme, nic si neúčtujeme. Odměna se vztahuje na případy odškodnění při úrazu a dopravní nehodě.

Zastoupení při odškodnění pracovních úrazů a dopravních nehod se vztahuje jen na případy vzniklé na území České republiky.

Další služby jsou podrobně popsány v jednotlivých cenících na webu.

 

“Služby navíc” jsou právní úkony, které přesahují rámec právní poradny. Pokud o ně budete mít zájem, rádi je pro vás u advokátů poptáme, předem vám sdělíme cenu, a pak vás s daným advokátem propojíme. Může to být třeba vypracování smlouvy na míru, zastoupení advokátem u rozvodu, nebo třeba vypracování firemních směrnic.

 

5. Vznik účtu Avogado

Účet Avogado v základní variantě zdarma vzniká vyplněním krátkého dotazníku, zaškrtnutím (a samozřejmě taky i přečtením) políčka souhlasu s těmito obchodními podmínky a pak už jen kliknutím na tlačítko Objednat.

Zpoplatněný účet Avogado Premium nevzniká objednáním, ale až ve chvíli, kdy obdržíme platbu podle aktuálního ceníku.

Účet Podnikání bez starostí a Avogado Business vzniká aktivací účtu v našem systému. Faktura se vystavuje nejpozději do 1 pracovního dne od zavedení osobních údajů ve formuláři na našem webu nebo po dohodě mezi vámi a námi.

U všech variant se vaše osobní údaje po odeslání objednávky zapíší do našeho systému, s plným respektem k jejich ochraně (blíže bod 15). Náš systém vám na oplátku automaticky vygeneruje heslo do diskrétní zóny, které vám obratem zašle na email uvedený při registraci.

Každý klient tak u nás získává přístup do diskrétní zóny, kde má přehled jak o stavu svých řešených případů, tak o zodpovězených dotazech z právní poradny. Můžete zde komunikovat s advokátem a zadávat k řešení nové případy či dotazy.

Účet vám může založit i zprostředkovatel. Tento způsob nenese žádné dodatečné náklady. I v tomto případě pro vás platí obchodní podmínky, které právě čtete.

 

6. Doba trvání a ukončení účtu

Účet Avogado Premium se sjednává na dobu jednoho roku s automatickým prodlužováním po jednom roce.

V případě, že už nebudete chtít využívat naše zpoplatněné služby, máme pro vás dvě možnosti řešení:

  1. na základě vaší žádosti vám převedeme účet na základní verzi Avogado, za kterou nic neplatíte,
  2. na základě vaší žádosti vám účet ukončíme nadobro.

Stačí vyplnit tento krátký formulář. Ukončit účet můžete kdykoliv. Služby však budete mít aktivní až do posledního dne období, na které byl aktivován, jelikož paušální poplatek ani jeho poměrnou část nevracíme.

Účet Podnikání bez starostí a Avogado Business se sjednává na dobu neurčitou, avšak minimálně trvá 1 rok s dvouměsíční výpovědní dobou. Ta se počítá od prvního dne v měsíci následujícím po dni doručení výpovědi.

K ukončení účtu nebo jeho převedení na neplacenou variantu může dojít i v těchto případech:

  1. pokud nám neuhradíte platbu na další období, bude váš účet automaticky převeden na neplacenou variantu,
  2. odstoupíte-li od smlouvy sjednané na dálku bez udání důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne uzavření, tedy ode dne přijetí platby. Odstoupit je možné zasláním žádosti na náš email podpora@avogado.cz. My vám pak nejpozději do 30 dnů vrátíme zaplacený paušální poplatek. Máme však právo na náhradu nákladů za služby, které jste u nás již využili (minimální poplatek je 800,- Kč bez DPH).

Odstoupit od smlouvy můžeme i my, a to v případě, když budete užívat služby způsobem, který bude negativně ovlivňovat kvalitu služeb poskytovaných jiným klientům.

Účet je možné si také znovu aktivovat. Stačí nám jen napsat na jakýkoliv email nebo přes diskrétní zónu, a my vám účet převede zpět na placený. To už je možné ale jen za aktuální cenu produktu.

 

7. Jak budete platit?

Máme pro vás celkem dvě pohodlné možnosti, jak účet Avogado Premium zaplatit.

  1. Platbou dle platebních dispozic, které obdržíte při založení účtu.
  2. Platební brána Gopay je druhou možností, jak si účet zaktivnit. Brána poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů.

U obou možností vám vždy platbu potvrdíme, a to emailem. Před automatickým prodloužením účtu vám zašleme email s platebními údaji pro další období a dokonce i SMS zprávu, pokud na platbu z nějakého důvodu zapomenete.

Platbu si můžete zvolit měsíční nebo roční dle aktuálního ceníku. Roční platba znamená, že zaplatíte paušální poplatek a váš účet bude aktivní 1 rok. Měsíční platba však není platbou na 1 měsíc, ale znamená to aktivaci účtu minimálně na 1 rok s tím, že budete hradit částku každý měsíc. Minimální dobou pro sjednání je 12 měsíců.

Platební brána Gopay poskytuje i založení tzv. automaticky opakované platby, abyste své měsíční platby nemuseli hlídat.

Platba je fixní a Gopay ji strhává do 14. dne od výročního dne uzavření smlouvy. O založení opakované platby, výši strhávané částky a datu jejího stržení vás brána bude informovat na email uvedený v objednávce ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne, kdy jste udělili souhlas se založením opakované platby. Jste rovněž informováni alespoň 7 pracovních dní předem na email uvedený v objednávce o chystaném stržení opakované platby v případě pokračování smlouvy nebo o jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb.

U účtů Podnikání bez starostí a Avogado Business vám každý měsíc vystavíme fakturu, abyste ji měli k dispozici pro své účetní. Fakturu je možné zaplatit převodem z účtu.

8. Jak spolu budeme komunikovat

Pro komunikaci s advokáty, znalci a ostatními experty slouží Diskrétní zóna platformy Avogado. Přihlašovací údaje vám zašleme hned po založení účtu. V diskrétní zóně můžete komunikovat, zadávat dotazy do právní poradny a vkládat dokumenty. Zóna je zabezpečena a šifrována.

Můžete si také stáhnout naši aplikaci do svého zařízení. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do webové diskrétní zóny. Obsah zóny je totožný, takže i v aplikaci uvidíte přehled řešených dotazů a případů.

Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, jsme vám k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 16:30 na telefonu +420775676766 a na emailu podpora@avogado.cz nebo info@avogado.cz. My se budeme snažit vám odpověď co nejrychleji to půjde, nejpozději do 2 pracovních dnů. 

 

9. S kým budete nejčastěji komunikovat?

Náš tým tvoří advokátní kanceláře, advokáti, nezávislí právní poradci, soudní znalci či lékaři, specialisté na újmu na zdraví, specialisté na bezpečnost a BOZP, a další. Poskytování poradenství online však nenahrazuje osobní jednání s advokátem, jednání s lékařem, soudním znalcem či jiným odborníkem, ale jde pouze o základní informativní sdělení, které vám má poskytnout návod, jak vyřešit váš problém.

Platforma Avogado vás propojí s odbornou osobou, která vám poskytne základní rady pro vyřešení vašeho problému.

 

10. Co byste měli ještě vědět?

Potrpíme si na spravedlnost a vždy se snažíme být fér. Nechceme vás v ničem omezovat, ale to jen v případě, že naší dobroty nebudete chtít zneužít. Proto vám garantujeme ve variantě Avogado Premium a Avogado Business neomezené čerpání naší služby Advokát online v rozsahu běžných potřeb občanských subjektů a firem menšího rozsahu. Ale pozor, při neúměrném využívání služby si vyhrazujeme právo službu krátkodobě omezit.

A když už fér, tak byste měli vědět, že vám garantujeme dostupnost platformy Avogado v rozsahu minimálně 90% doby, na kterou budete mít účet aktivní. Zbytek si necháváme na nečekané odstávky systému nebo jeho opravy a vylepšení.  Výjimkou jsou i zásahy vyšší moci nebo technické závady mimo naši kontrolu. Za vaše hardwarové a softwarové vybavení neodpovídáme.

Aby nedošlo k omylu, řekneme vám raději i to, co nejsme.

  1. Nenahrazujeme činnost advokáta a další právní služby.
  2. Nejsme ani zdravotnické zařízení a nevykonáváme činnost lékaře.
  3. A do třetice, nejsme ani komerční pojišťovna, neposkytujeme ani nesjednáváme pojištění, finanční produkty a investice.

Pokud ve vašem řešeném případě zjistíme, že u vás došlo k zanedbání lékařské péče, na základě společné domluvy to za vás můžeme prostřednictvím adovkáta vyřešit. Odměna je v tomto specifickém případě 20% bez DPH. 

Z důvodu vyloučení střetu zájmu vám v právní poradně nevyřešíme případ, kde obě smluvní strany jsou klienty platformy Avogado.

11. Jak to je se zastoupením advokátem?

V roli poškozeného z dopravní nehody máte advokáta zdarma, v ostatních případech vás pouze propojíme, a pak už si náklady na zastoupení hradíte sami.

Pokud váš případ bude složitější a bude vyžadovat zastoupení advokátem, doporučíme vám advokátní kancelář poblíž vašeho bydliště.

 

12. Co je soukromé pojištění a proč ho neřešíme

Soukromé pojištění sjednávají komerční pojišťovny a není uzavíráno ze zákona. Pokud máte nějaké takové pojištění sjednané, vztah vzniká na základě pojistné smlouvy mezi Vámi a pojišťovnou. Každá pojišťovna má své vlastní podmínky, které se mohou lišit. Nároky tedy nevznikají ze zákona, jako je tomu třeba u povinného ručení, ale z pojistné smlouvy. Ve sporech ze soukromého pojištění klienty před pojišťovnou nezastupujeme. Příkladem soukromého pojištění může být životní pojištění, pojištění majetku, úrazové pojištění apod.

 

13. Můžou využít služby i členové rodiny?

Ano, můžete položit právnímu poradci i dotaz za rodinu či kamaráda. Věříme, že bude s odpovědí natolik spokojen, že si Avogado pak sjedná i pro sebe.

Po zadání dotazu za jinou osobu, který zahrnuje osobní údaje, vám zašleme dokument “Souhlas se zpracováním osobních údajů”, kde jakožto “odběratel” služby vyplníte své osobní údaje a podpis. Totéž udělá osoba neboli “uživatel”, které se dotaz bude týkat. Bez souhlasu nebude možné odpovědět na jakýkoliv dotaz týkající se jiné osoby.

Využití našich služeb pro jiné osoby z vaší rodiny či okolí se však nevztahuje na poskytovanou službu kontroly smluv. Tu může využít pouze přímý odběratel služeb. Tedy ten, na jehož jméno je účet Avogado Premium založený.

 

14. Naše odpovědnost za škody

Vzhledem k tomu, že vám díky platformě Avogado zprostředkujeme kontakt a rady odborníků z různých profesí a komunikace probíhá napřímo, nemáme možnost ovlivnit obsah těchto sdělení. Neneseme tak žádnou odpovědnost za jakoukoliv způsobenou škodu, která by vám vznikla z důvodu využití platformy Avogado či jejich služeb. Plnou odpovědnost za kroky, které učiníte dál, nesete vy.

Pokud by se však ukázalo, že rada nebo vyjádření od odborníka nebylo pravdivé, pak v souladu s ust. § 2950 občanského zákoníku platí, že kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.

 

15. Jak a kde si můžete stěžovat

Můžete nám napsat e-mail, kontaktovat nás přes diskrétní zónu nebo nám zavolat. K vaší stížnosti se vyjádříme nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí.

Pokud to nepůjde jinak, můžete se obrátit na:

– platformu pro mimosoudní řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

V případě, že dojde mezi námi a vámi ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy, který se nám společně nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu na:

– Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je: www.cak.cz.

– Českou obchodní inspekci, více na www.coi.cz.

Vzájemné spory pak mohou řešit obecné soudy.

– Ochrana a účel zpracování osobních údajů a prohlášení správce

Na ochraně vašich osobních údajů nám velice záleží, a tak je střežíme jako oko v hlavě. Pokud si o tom, jak je tajíme před světem, chcete přečíst víc, máme pro vás trochu delší čtení ke kávě.

Celé znění najdete zde.

 

16. Dohoda o formě využívání komunikačních nástrojů, soubory cookies

Komunikační nástroje, které jsme umístili na svých internetových stránkách, příp. na jiných odkazech, jako jsou např. sociální sítě, diskuzní fóra, která umožňují komunikovat s širokou veřejností, nebudeme jakkoli zneužívat. Nebudeme v nich používat hanlivá slova, nahrávat škodlivé soubory či šířit nepravdivé informace.

Jako téměř všechny webové stránky používáme soubory Cookies dle Zásady použití souborů cookies (/cookie-policy).

 

17. Právo duševního vlastnictví

Avogadu náleží veškerá práva a nároky vztahující se k poskytování služeb, dále k prezentaci obrázků, textů, grafiky, ilustrace, loga, fotografií, videí apod. Bez našeho souhlasu, případně bez poskytnuté licence, nelze shora uvedené materiály žádným způsobem užívat.

Ochranná známka Avogado a claim „Právníci radí lidem“ je vedena pod číslem žádosti O-535554 na ÚPV ze dne 29.11.2016 pro území ČR.

 

18. Zbývá už jen závěr a je to

Určitě byste měli vědět, že tyto VOP můžeme v přiměřeném rozsahu měnit. Ale nebojte, vždy vás o tom budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek. Tam, kde to vyžaduje zákon, vám pošleme změny na email, který jste uvedli při registraci.

VOP se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.