Příběh Petra: Chtěli jsme to nejlepší, a pak se nečekaně stal pravý opak

Příběh Petra: Chtěli jsme to nejlepší, a pak se nečekaně stal pravý opak

S těmito slovy nám volal pan Petr. Zoufalý začátek. A konec?

Pan Petr se dostal do velmi těžké situace. Se svou bývalou ženou, paní Magdou, společně vychovali dceru, která však byla vlivem mentálního postižení zbavena svéprávnosti. Po domluvě byla opatrovníkem určena matka, avšak otec ji pravidelně navštěvuje. Z důvodu své nemoci vyžaduje speciální péči na plný úvazek.

Problém nastal ve chvíli, kdy měla paní Magda odjet do lázní. Ošetřující lékařka dcerky v jejím zájmu doporučila přesun do specializovaného ústavu. Rodiče poslechli v domnění, že o dceru bude odborně postaráno. Tak se ale nestalo. Po první návštěvě pan Petr zjistil, že stav dcery se výrazně zhoršil. A to nejen po psychické stránce, ale taktéž po stránce fyzické. Hned na první pohled bylo vidět, že péče je velmi zanedbaná. Pan Petr byl šokován a okamžitě se rozhodl, že dceru převezme do své péče. A tady nastal problém. Jelikož pan Petr není soudně ustanoven jako opatrovník, zaměstnanci ústavu by byli povinni hlásit odvoz policii. Čekal by ho postih a “opletačky” se zákonem.

V Avogadu jsme neváhali a okamžitě jsme situaci převzali. Advokát se ujal případu a obratem zaslal klientovi radu, jak v souladu se zákonem dcerku z ústavu dostat ven. Ještě tentýž den advokát vypracoval speciální plnou moc na bývalou manželku a zaslal ji poštou do lázní. Pak už jen rychle ověřit podpisy a zaslat zpět. Další den si pan Petr odvezl svou dceru domů.