Výživné v manželství, ale i po rozvodu. Týká se to i mě?

Výživné v manželství, ale i po rozvodu. Týká se to i mě?

Věděli jste, že manželé mají mezi sebou vzájemnou vyživovací povinnost?

Dle našeho právního řádu platí, že jak manžel, tak manželka, by měli mít zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň a to i v případě, že spolu nebydlí nebo již jsou odloučeni. Tato vyživovací povinnost trvá po celou dobu trvání manželství.

Vyživovací povinnost nastupuje v případě, když jeden z manželů není schopen zajišťovat si své potřeby a zároveň se nevzdal bez důležitého důvodu svého zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Pak bude moci žádat po svém manželu výživné. V případě, že se manželé nedohodnou, je možné se obrátit na soud, který určí rozsah výživného. Soud bude přihlížet k řadě aspektů, mimo jiné také k tomu, jaké jsou možnosti a schopnosti a celkové majetkové poměry povinného manžela a jak se manžel, který výživné žádá, staral o rodinu a rodinnou domácnost.

Vyživovací povinnost se týká nejen sezdaných párů, ale také manželů bývalých.

Věděli jste, že i po rozvodu manželství může mít manžel či manželka po druhém z manželů nárok na výživné?

Pokud se rozvedete a váš manžel či manželka nebude schopen se sám živit a tato jeho neschopnost živit má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním (tedy například pokud se jeden z manželů stará doma o děti a druhý vydělává, nebo pokud jeden podniká a druhý mu v tom pomáhá), a zároveň nebude tím, kdo zapříčinil rozvrat manželství, nebo naopak bude tím, kdo s rozvodem nesouhlasil, bude moci po Vás chtít platit výživné a to až po dobu 3 let od rozvodu.

Pokud se bývalí manželé nedohodnou, bude rozhodovat na návrh jednoho z nich soud. Soud bude při určení výše výživného zohledňovat zdravotní stav manželů, věk, možnosti, schopnosti a majetkové poměry obou dvou manželů, bude dále přihlížet k tomu, jak dlouho manželství trvalo, jak manželé pečovali o domácnost a o děti apod.